Bài viết bởi Alex Kassian

Alex Kassian

Alex Kassian là một nhà phát triển phần mềm và công nghệ, thường đi vòng quanh thế giới vì mục đích công việc lẫn sở thích. Sau khi “giải cứu” bạn gái và các thành viên trong gia đình khỏi hàng loạt vụ tấn công mạng trong những năm qua, Alex cực kỳ ham thích lĩnh vực an ninh mạng. Anh yêu thích hoạt động kiểm thử các phần mềm diệt virus và các sản phẩm an ninh mạng khác nhau để tìm ra đâu là sản phẩm mang đến sự bảo vệ tuyệt vời nhất.