Bài viết bởi Vanessa Flaxman

Vanessa Flaxman

Vanessa là một tác giả, biên tập viên tự do và là người đam mê công nghệ với mối quan tâm đặc biệt đến an toàn trực tuyến. Trong thời gian rảnh rỗi, cô yêu thích khám phá thế giới xung quanh, du lịch, đi bộ đường dài và đến ở hoặc gần biển.