Quét Lỗ Hổng Đã Biết

Công cụ quét lỗ hổng của SafetyDetective là trình quét trực tuyến miễn phí sẽ nhanh chóng kiểm tra để tìm lỗ hổng đã được biết trên máy tính và thiết bị của bạn (CVE Database). Sau khi đã quét hoàn tất, công cụ sẽ giải thích làm thế nào để sửa chữa những vấn đề đã được phát hiện.

Nếu sau khi cập nhật phần mềm, bạn vẫn có thể xem lại danh sách các lỗ hổng, nghĩa là nhà cung cấp vẫn chưa sửa chúng.

Đang quét tìm lỗ hổng trên thiết bị của bạn...