Gjurgjica Panova

Gjurgjica Panova

Gjurgjica là một tác giả viết bài về an ninh mạng, được thúc đẩy bởi niềm đam mê dành cho viết lách và bất kỳ thứ gì liên quan đến công nghệ. Khi không trong vai trò của một Thám tử An toàn, người ta có thể thấy cô cuộn tròn trong một chiếc chăn êm ái và cày các chương trình yêu thích của mình.