Phương pháp thử nghiệm ứng dụng kiểm soát của cha mẹ

Ứng dụng kiểm soát của cha mẹ cho phép bạn bảo vệ con cái trên mạng hoặc khi chúng sử dụng máy tính, máy tính bảng hay thiết bị điện thoại thông minh thông qua nhiều tính năng khác nhau, như lọc web và theo dõi thời gian sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, một số ứng dụng kiểm soát của cha mẹ hoạt động tốt hơn các sản phẩm còn lại khác.

Dưới đây là cách chúng tôi thử nghiệm ứng dụng kiểm soát của cha mẹ:

Mục lục:
 • 5% - Mua & Tải về
 • 10% - Cài đặt & Thiết lập
 • 20% - Độ tin cậy & Dễ sử dụng
 • 20% - Tính năng cốt lõi
 • 15% - Tính năng bổ sung
 • 10% - Khả năng tương thích
 • 10% - Giá cả
 • 10% - Hỗ trợ khách hàng & Hoàn tiền
1. Mua & Tải về – 5%

1. Mua & Tải về – 5%

Đối với mọi ứng dụng kiểm soát của cha mẹ chúng tôi thử nghiệm, chúng tôi đều mua gói có nhiều tính năng nhất. Khi thử nghiệm, chúng tôi xem xét mọi phương thức thanh toán gói hiện có và mức độ đơn giản của quy trình thanh toán – ví dụ: chúng tôi đánh giá số lượng phương thức thanh toán và liệu có bất kỳ chi phí ẩn nào bạn cần biết trước khi tải về sản phẩm không.

Sau đó, chúng tôi tải ứng dụng kiểm soát của cha mẹ về các thiết bị của cha mẹ và của trẻ. Chúng tôi sử dụng thiết bị thử nghiệm nếu chuyên viên đánh giá không có con.

Khi chúng tôi đang tải về ứng dụng kiểm soát của cha mẹ, chúng tôi xem kích thước tệp tải vệ và liệu nó có chiếm nhiều dung lượng lưu trữ trên thiết bị hay không.

Tùy thuộc vào trải nghiệm mua hàng & tải về nói chung, chuyên viên đánh giá cho điểm ứng dụng kiểm soát của cha mẹ trên thang 10. Điểm này chiếm 5% điểm tổng kết.

2. Cài đặt & Thiết lập – 10%

2. Cài đặt & Thiết lập – 10%

Sau khi tải về sản phẩm, chúng tôi cài đặt cả ứng dụng cho cha mẹ và ứng dụng cho trẻ em trên tất cả mọi thiết bị tương thích, bao gồm Windows, Mac, Android, iOS, Chromebook, v.v.

Chúng tôi xem xét rất nhiều khía cạnh khác nhau trong quá trình cài đặt. Đầu tiên, chúng tôi đánh giá thời gian cài đặt ứng dụng, so sánh với các sản phẩm kiểm soát của cha mẹ khác trên thị trường.

Chúng tôi cũng xem quá trình cài đặt dễ dàng như thế nào. Bạn có thể nhấp vào một nút cài đặt và ung dung ngồi xem ứng dụng tự động thiết lập hay bạn cần chuyên môn kỹ thuật để hoàn tất quá trình cài đặt?

Cuối cùng, chúng tôi xem xét ảnh hưởng của quá trình cài đặt đến thiết bị và liệu chúng tôi vẫn có thể sử dụng thiết bị trong khi cài đặt và thiết lập ứng dụng hay không.

Sau khi đã cài đặt ứng dụng, chuyên viên đánh giá sẽ phân tích quy trình thiết lập và mức độ dễ dàng của nó. Điều này bao gồm kết nối ứng dụng dành cho cha mẹ với ứng dụng dành cho trẻ em và bật tất cả các quyền cần thiết trên ứng dụng dành cho trẻ em (chẳng hạn như quyền về vị trí). Chúng tôi tặng thêm điểm cho các ứng dụng kiểm soát của cha mẹ có trình hướng dẫn thiết lập đưa bạn đi qua quá trình này.

Sau đó, chúng tôi cho điểm trên thang 10 dựa trên trải nghiệm cài đặt và thiết lập của mình, đóng góp 10% vào điểm tổng kết cho ứng dụng kiểm soát của cha mẹ.

3. Uy tín & Độ tin cậy – 20%

3. Uy tín & Độ tin cậy – 20%

Một ứng dụng kiểm soát của cha mẹ tốt là công cụ mà bạn có thể hoàn toàn tin cậy và dựa vào để bảo vệ con mình, vì vậy chúng tôi thử nghiệm nhiều tính năng khác nhau để đảm bảo thực tế này:

Các chuyên viên đánh giá xem xét những yếu tố như:

 • Thông báo – chúng tôi cố ý phá vỡ các quy tắc trên thiết bị của trẻ (ví dụ: bằng cách truy cập các trang web người lớn) để xem liệu thiết bị của cha mẹ có nhận được thông báo sớm, cảnh báo bạn về việc vi phạm quy tắc hay không.
 • Độ chính xác – chúng tôi xem xét độ chính xác của các tính năng khác nhau và chúng có thể giám sát con bạn chặt chẽ đến đâu. Ví dụ: nếu ứng dụng kiểm soát của cha mẹ có tính năng theo dõi vị trí, chúng tôi sẽ xem tính năng này có độ chính xác cao hay không. Chúng tôi cũng xem xét các danh sách chặn mặc định trong những tính năng như lọc web và liệu chúng có chặn mọi trang web không phù hợp hay là cho phép con bạn truy cập một số trang nhất định.
 • Tốc độ cập nhật – khi bạn tạo quy tắc cho con, chúng tôi muốn thấy những quy tắc đó được áp dụng tức thì. Chúng tôi thử nghiệm tốc độ giao tiếp giữa ứng dụng dành cho cha mẹ và ứng dụng dành cho trẻ em cũng như tốc độ tạo và giám sát các quy tắc mới.

Điểm số thấp nhất sẽ dành cho các ứng dụng kiểm soát của cha mẹ bập bõm trong việc phát thông báo đến thiết bị của cha mẹ và không cập nhật nhanh để hiển thị vị trí mới nhất hoặc hoạt động trực tuyến của trẻ.

Dựa trên kết quả thử nghiệm trên 3 tiêu chí này và bất kỳ yếu tố nào khác chúng tôi cho là ảnh hưởng đến uy tín và độ tin cậy, chúng tôi cho điểm ứng dụng kiểm soát của cha mẹ trên thang 10. Điểm này chiếm 20% điểm tổng kết.

4. Tính năng cốt lõi – 20%

4. Tính năng cốt lõi – 20%

Có một số tính năng nhất định chúng tôi mong đợi trong mọi ứng dụng kiểm soát của cha mẹ. Chúng tôi thực hiện các thử nghiệm chuyên sâu để xem hiệu quả của chúng.

Các tính năng cốt lõi này bao gồm:

 • Lọc web và ứng dụng – chúng tôi kiểm tra mức độ hiệu quả của khả năng lọc web và ứng dụng, cũng như xem mức độ dễ dàng của việc thêm các trang web và ứng dụng mới vào danh sách chặn. Chúng tôi cũng kiểm tra xem trẻ khó vượt qua các lệnh chặn đến đâu. Ví dụ: ứng dụng kiểm soát của cha mẹ sẽ mất điểm nếu trẻ có thể bật VPN hoặc sử dụng trang proxy để vượt qua các quy tắc cụ thể.
 • Lên lịch sử dụng thiết bị – chúng tôi kiểm tra số lượng tùy chọn tùy chỉnh trong tính năng lên lịch sử dụng thiết bị. Ví dụ: chúng tôi kiểm tra xem bạn có thể lên lịch cho các ứng dụng riêng lẻ trên thiết bị của con hay không hoặc bạn có thể chặn hoàn toàn con truy cập thiết bị của chúng ngoài giờ cho phép hay không. Chúng tôi xem xét mức độ dễ thiết lập thời gian sử dụng thiết bị và ứng dụng có cho phép bạn đặt giới hạn thời gian trên một số ứng dụng hoặc trang web nhất định hay không.
 • Theo dõi vị trí – cũng như độ chính xác của tính năng theo dõi vị trí trực tiếp, chuyên viên đánh giá kiểm tra xem các ứng dụng kiểm soát của cha mẹ có cung cấp dữ liệu lịch sử chính xác về mọi nơi con bạn đã đến hay không. Chúng tôi cũng xem xét tính năng lập hàng rào địa lý (cảnh báo cho bạn nếu con đi vào hoặc ra khỏi khu vực hạn chế), đồng thời kiểm tra mức độ dễ thiết lập và giám sát hàng rào địa lý.
 • Báo cáo hoạt động – chúng tôi xem bảng tổng quan của công cụ dành cho cha mẹ và các báo cáo hoạt động nó cung cấp. Chúng tôi cho điểm cao hơn các ứng dụng kiểm soát của cha mẹ có báo cáo hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hai tuần hoặc hàng tháng cho thấy mọi tình hình của con bạn ở một chế độ xem duy nhất rõ ràng.

Dựa trên kết quả thu được, chúng tôi cho điểm các tính năng cốt lõi trên thang 10, chiếm 20% điểm tổng kết.

5. Tnh năng bổ sung – 15%

5. Tnh năng bổ sung – 15%

Các ứng dụng kiểm soát của cha mẹ tốt nhất có cả những phương thức bổ sung để giám sát con bạn.

Chúng tôi kiểm tra từng tính năng bổ sung, xác định xem chúng có hoạt động tốt không và liệu chúng có mang lại cho ứng dụng kiểm soát của cha mẹ lợi thế so với các công cụ khác trên thị trường hay không. Chúng tôi cũng xem liệu các tính năng bổ sung có thực sự hữu ích không. Một số ứng dụng kiểm soát của cha mẹ đưa vào các tính năng bổ sung chỉ để kéo dài danh sách tính năng, chứ không mang lại bất kỳ lợi ích thực sự nào cho cha mẹ.

Một số tính năng bổ sung chúng tôi tìm kiếm và kiểm tra bao gồm:

Các chuyên viên đánh giá xem xét những yếu tố như:

 • Giám sát mạng xã hội – một số ứng dụng kiểm soát của cha mẹ cho phép bạn giám sát các ứng dụng như Facebook, Snapchat và Twitter, đồng thời cảnh báo cho bạn nếu con sử dụng các từ khóa không phù hợp trong những ứng dụng đó.
 • Giám sát YouTube – cho phép bạn xem lịch sử tìm kiếm trên YouTube của con và những video nào chúng đã xem trên YouTube.
 • Giám sát SMS và cuộc gọi – cho phép bạn theo dõi các tin nhắn văn bản đã gửi và nhận của con cũng như các cuộc gọi đến và đi. Một ứng dụng kiểm soát của cha mẹ tốt sẽ cho phép bạn chặn các số điện thoại bạn không nhận ra hoặc không tin tưởng.

Nếu một tính năng bổ sung hoạt động tốt và là một bổ sung hợp lý cho ứng dụng kiểm soát của cha mẹ, chúng tôi sẽ so sánh nó với các sản phẩm khác có cùng tính năng bổ sung tương tự và xác định cái nào tốt hơn. Chúng tôi cũng nêu bật các tính năng bổ sung độc đáo giúp ứng dụng kiểm soát của cha mẹ nổi bật so với những đối thủ khác trên thị trường.

Dựa trên mức độ hiệu quả của các tính năng bổ sung này, chúng tôi cho điểm sản phẩm trên thang 10, chiếm 15% điểm tổng kết.

6. Khả năng tương thích – 10%

6. Khả năng tương thích – 10%

Chúng tôi đánh giá khả năng tương thích của các công cụ kiểm soát của phụ huynh bằng cách kiểm tra xem chúng có hoạt động suôn sẻ trên các thiết bị và hệ điều hành khác nhau hay không – bao gồm Windows, macOS, iOS và Android.

Các chuyên viên đánh giá của chúng tôi cũng kiểm tra cách thức công cụ kiểm soát của phụ huynh tương tác với các phần mềm khác trên thiết bị, bao gồm các trình duyệt web và ứng dụng. Chúng tôi kiểm tra xem phần mềm có thể theo dõi và kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng mạng xã hội, nền tảng nhắn tin và các ứng dụng chơi game khác nhau hay không. Chúng tôi cũng kiểm tra các vấn đề tương thích bao gồm thời gian phản hồi chậm, sự cố hoặc các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của người dùng.

Dựa trên kết quả thu được, chúng tôi cho điểm khả năng tương thích trên thang 10, chiếm 10% điểm tổng kết.

7. Giá cả – 10%

7. Giá cả – 10%

Tiếp theo, các chuyên viên đánh giá của chúng tôi sẽ đánh giá chi phí của từng ứng dụng kiểm soát của cha mẹ. Chúng tôi xem xét nhiều khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như các tính năng nào có trong mỗi gói và chúng có giúp cho gói đáng giá hay không.

Đầu tiên, chúng tôi xác định xem giá sản phẩm có tương đương với mức trung bình của ngành hay không. Sau đó, chúng tôi so sánh từng gói với các đối thủ cạnh tranh và xác định xem sản phẩm bạn đang xem mang lại giá trị tốt hay giá quá cao.

Cuối cùng, chúng tôi đánh giá các ưu đãi và dịch vụ bổ sung đi kèm với mỗi gói. Ví dụ: gói này có cho phép sử dụng trên nhiều thiết bị hoặc bao gồm các ứng dụng bổ sung giúp cha mẹ giám sát con cái không? Các giao dịch có đáng đồng tiền không hay chúng chưa đáp ứng nhu cầu của bạn?

Dựa trên đánh giá của chúng tôi về giá sản phẩm, chúng tôi cho điểm từng ứng dụng kiểm soát của cha mẹ trên thang 10, chiếm 10% điểm tổng kết.

7. Hỗ trợ khách hàng & Hoàn tiền – 10%

7. Hỗ trợ khách hàng & Hoàn tiền – 10%

Cuối cùng, chúng tôi xem xét các phương phức hỗ trợ khách hàng khác nhau của nhà cung cấp và số lượng ngôn ngữ hỗ trợ trong từng phương thức.

Chúng tôi liên hệ với từng bộ phận hỗ trợ hiện có vào các giờ khác nhau trong ngày và đặt những câu hỏi cơ bản lẫn kỹ thuật để xác định mức độ nhanh chóng và mức độ hữu ích của các phản hồi.

Chúng tôi cũng nhìn vào các cơ sở kiến​thức và diễn đàn cộng đồng để xem chúng có dễ điều hướng không và có được cập nhật thường xuyên không. Chúng tôi cho điểm cao hơn các ứng dụng kiểm soát của cha mẹ có cơ sở kiến thức toàn diện về mọi tính năng, với các hình ảnh và video hữu ích hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm của họ.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ xem chính sách hoàn tiền và đảm bảo hoàn tiền. Chúng tôi kiểm tra các điều khoản và điều kiện hoàn tiền xem có chỗ nào dễ bị bỏ qua hoặc có cách làm mờ ám không, đồng thời kiểm tra mức độ dễ dàng trong việc lấy lại tiền. Để thực hiện việc này, chúng tôi thực sự trải qua quy trình hoàn tiền và đo lường thời gian xử lý khoản hoàn tiền và nhận lại tiền vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi.

Dựa trên mức độ hữu ích và cởi mở của các phương thức hỗ trợ khách hàng cũng như mức độ dễ dàng của quy trình hoàn tiền, chúng tôi cho điểm bộ phận hỗ trợ khách hàng trên thang 10, chiếm 10% điểm tổng kết.

Điểm tổng kết cho ứng dụng kiểm soát của cha mẹ

Dựa trên những yếu tố trên, bộ phận đánh giá ứng dụng kiểm soát của cha mẹ tính điểm tổng kết về mức độ hiệu quả của ứng dụng.

Mỗi mục thử nghiệm có ảnh hưởng khác nhau đến điểm tổng kết. Chúng tôi đánh trọng số cho điểm của từng mục như sau:

Mua & Tải về: 5%
Cài đặt & Thiết lập: 10%
Độ tin cậy & Dễ sử dụng: 20%
Tính năng cốt lõi: 20%
Tính năng bổ sung: 15%
Compatibility: 10%
Giá cả: 10%
Hỗ trợ khách hàng & Hoàn tiền: 10%

Chúng tôi cộng điểm từng mục nhân trọng số để ra điểm tổng kết cho ứng dụng kiểm soát của cha mẹ. Bạn có thể xem kết quả cuối cùng ở đầu mỗi bài đánh giá. Nói chung, các sản phẩm có tổng điểm 8/10 thường được coi là lựa chọn tuyệt vời cho hầu hết người dùng. Nếu sản phẩm đạt điểm số 7/10, thì khá tốt – nhưng có lẽ còn nhiều lựa chọn tốt hơn trên thị trường. Điểm thấp hơn cho thấy chuyên viên đánh giá gặp phải nhiều vấn đề với ứng dụng kiểm soát của cha mẹ và có lẽ bạn nên xem xét các lựa chọn khác.