Bài viết bởi Andrew Sanders

Andrew là tác giả trong lĩnh vực công nghệ, bảo mật thông tin, viễn thông và nhiều nữa.

Social Engineering và tại sao đó lại là một mối đe dọa trong năm 2020?
Social Engineering và tại sao đó lại là một mối đe dọa trong năm 2020?

Nếu bạn là một quản trị viên hệ thống, bạn có thể xem đảm bảo an ninh là một nhiệm vụ khi cài đặt các công cụ an ninh, thiết lập các công cụ này để bảo vệ thiết bị trước các mối đe dọa mới nhất, xây dựng máy chủ và điểm cuối, và tái sao lưu hệ thống (re-imaging) khi có virus. Đó không phải là một công việc đơn giản nhưng ít ra nó rõ ràng, trực tiếp.

Tuy nhiên, nếu đã hoàn thành xong hết những việc này, bạn chỉ mới đi được một nửa chặng đường. Một số cuộc tấn công mạng hiệu quả nhất bạn sẽ chưa từng gặp không nhắm vào phần cứng hay phần mềm – chúng nhắm vào con người. Tấn công theo social engineering/ tấn công phi kỹ thuật thường gắn với một số điện thoại hoặc một tài khoản email.

Andrew Sanders bởi Andrew Sanders Ngày 27 tháng 12 năm 2019
Làm Gì Khi Email Bị Xâm Nhập?
Làm Gì Khi Email Bị Xâm Nhập?

Ý tưởng xâm nhập email của một ai đó rất nguy hiểm và tai hại. Bản thân tôi biết rằng nếu mất quyền truy cập vào email của mình, ngay lập tức tôi sẽ mất liên lạc với bạn bè thân thiết và cộng sự trong giới kinh doanh. Hơn nữa, địa chỉ email có vai trò là cổng kết nối với ngân hàng, các tài khoản mạng xã hội, các tài khoản thương mại điện tử và những thứ khác nữa.

Bất kỳ ai có được quyền truy cập vào địa chỉ email đều có thể dễ dàng truy cập vào những tài khoản đã được kết nối này.

Nói một cách ngắn gọn, nếu địa chỉ email bị xâm nhập, tôi sẽ có một ngày đen tối. Vậy bạn phải làm gì để đề phòng, không để điều này xảy ra?

Andrew Sanders bởi Andrew Sanders Ngày 04 tháng 7 năm 2019