Todd Faulk

Todd Faulk

Todd Faulk là Biên tập viên cấp cao tại SafetyDetectives. Anh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong công việc biên tập các báo cáo tình báo, kế hoạch khóa học và các bài viết trực tuyến. Anh là một chuyên viên tự do đã làm việc cho rất nhiều khách hàng khác nhau, bao gồm Chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức tài chính và các website về du lịch và công nghệ. Todd là người thường xuyên đi du lịch, là cây bút của trang blog du lịch riêng và đam mê đọc về những phát triển mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tác giả này vẫn đang sáng tạo bài viết tuyệt vời tiếp theo của chúng tôi!

Trong khi chờ đợi, bạn có thể đọc một số bài viết và đánh giá phổ biến bên dưới.