Mercy Pilkington

Mercy Pilkington

Mercy Pilkington là một biên tập viên đưa tin về lĩnh vực công nghệ cao trong gần mười năm. Cô thường viết về các chủ đề như phần mềm, tội phạm mạng và phát triển kỹ thuật số.