Michael Marino

Michael Marino

Michael Marino là chuyên gia nghiên cứu an ninh mạng và là một người quan tâm đến những trang web đen, cộng thêm hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT với nhiều năm làm tư vấn hacking mũ trắng cho các tập đoàn đa quốc gia khác nhau. Hiện tại anh đang sống ở Michigan, cùng vợ và hai con gái. Michael thích đọc và cập nhật các xu hướng mới nhất về an ninh mạng.