Bài viết bởi Michael Marino

Michael Marino

Michael Marino là chuyên gia nghiên cứu an ninh mạng và là một người quan tâm đến những trang web đen, cộng thêm hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT với nhiều năm làm tư vấn hacking mũ trắng cho các tập đoàn đa quốc gia khác nhau. Hiện tại anh đang sống ở Michigan, cùng vợ và hai con gái. Michael thích đọc và cập nhật các xu hướng mới nhất về an ninh mạng.

20 Mật Khẩu Dễ Bị Hack Nhất: Của Bạn Có Trong Đây Không?
20 Mật Khẩu Dễ Bị Hack Nhất: Của Bạn Có Trong Đây Không?
Những mật khẩu nào bị hack nhiều nhất ở Mỹ? password Thế còn ở Đức? 123456 Ở Nga thì sao? qwerty Báo cáo này tóm lược những phát hiện của nhóm nghiên cứu SafetyDetectives khi thu thập hơn 18 triệu mật khẩu để tìm ra 20 mật k...