Sara Paciaroni

Sara Paciaroni

Sara là một cộng tác viên công nghệ và tư vấn truyền thông xã hội cho nhiều nhãn hàng trong ngành công nghiệp an ninh mạng. Nếu không thấy Sara online, bạn có thể tìm thấy cô ấy tại phòng tập Yoga hoặc đang đọc những cuốn tiểu thuyết tiếng Anh cổ điển.